In het kort

Het Colleqtief biedt een sluitend plan van aanpak voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard dat niet voldoet aan de kenmerken van gezond seksueel gedrag: toestemming, gelijkwaardigheid, vrijwilligheid, zelfrespect, passend bij de context, passend bij de ontwikkelingsfase van de betrokkenen (Sensoa).

‘Michael leek heel aardig en leuk, maar eigenlijk was hij een oude man die seks met mij wilde. Dankzij de voorlichting weet ik nu dat hij een groomer was.’ Mathilde – 13 jaar

Mensenhandel
Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. In het geval van minderjarigen is het element ‘dwang’ geen vereiste om mensenhandel aan te kunnen tonen. Mensenhandel komt voor in verschillende vormen: seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting en arbeidsuitbuiting (CoMensha).

‘Totdat ik een hulpverlener sprak wist ik niet dat ik slachtoffer van mensenhandel was. Ik had niet door dat ik werd uitgebuit.’ Lea – 27 jaar