Dit doen wij

U kunt bij ons terecht voor expertise en hulp voor alle potentiële, vermoedelijke en daadwerkelijke slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel, ongeacht leeftijd. Daarnaast zet het Colleqtief in op preventie door slachtoffers al in een vroeg stadium te signaleren en ze de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Wij helpen professionals met het tijdig leren signaleren en optreden tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel om slachtofferschap te voorkomen.

Afhankelijk van ontwikkelingen in de maatschappij, passen we ons aanbod regelmatig aan.

Voorlichting en preventie
‘Liefde is…’
Sexting & grooming
QpidOnline
Spreekuur op scholen
Voorlichting voor ouders

Hulp en ondersteuning
Gezinsondersteuning seksualiteit voor opvoeders
Traumaverwerking bij seksueel geweld
Ambulante persoonlijke begeleiding 18- (Romeo & Julia)
Intensieve ambulante persoonlijke begeleiding 18- (Nova)
Ambulante persoonlijke begeleiding 18+
Juridische ondersteuning
Toeleiding naar werk en wonen
(Anoniem) chatten

Opvang en behandeling
Residentiële crisishulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld, afhankelijkheidsrelatie en mensenhandel 18- (Meisa)
Residentiële behandeling (open en gesloten) slachtoffers van seksueel geweld, afhankelijkheidsrelatie en mensenhandel 18- (Pinq)
Opvang voor slachtoffers mensenhandel 18-/18+ (Pinq Z)
Opvang voor slachtoffers mensenhandel 18+ (ACM)

Training
Seksualiteit en opvoeden 
Sexting & grooming
Vlaggensysteem
LHBTIQ-sensitief inclusief werken
Seksueel misbruik bij jongens
‘Over de grens’
Mensenhandel: Loverboys en afhankelijkheidsrelaties
Criminele uitbuiting
Safe future methodiek
Herkennen signalen mensenhandel
Uitvragen seksueel geweld
Casuïstiek mensenhandel 
Trainingen op maat

Zorgcoördinatie
Strategische, regionale en coördinerende zorgoverleggen
Netwerkbijeenkomsten
Toeleiding naar zorg

Beleid en advies
Elke gemeente in Nederland moet een duidelijke aanpak tegen mensenhandel hebben. Dit staat in het actieprogramma Samen tegen Mensenhandel. Met name kleinere gemeenten worstelen met de vraag hoe zij dit het best kunnen doen. Het Colleqtief kan hierin een adviserende rol spelen en gemeenten helpen het beleid vorm te geven. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat meer slachtoffers gezien worden? Hoe kunnen zij slachtoffers sneller bereiken? Hoe kunnen zij voorkomen dat mensenhandelaren in Nederland vrij spel hebben? Hoe zorgen zij dat iedereen kan leven in een veilige omgeving waarin gezonde seksuele ontwikkeling, vrij van dwang, met keuzevrijheid en zelfbeschikking mogelijk is?